Συνεργάτες


Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με τη συμβολή των πιο κάτω φορέων:

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γενικό Χημείο του Κράτους
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Frederick University
UCLan
Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
Ινστιτούτο Κύπρου
ARTos Foundation
Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Πανεπιστημίου Κύπρου
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Europe Direct Nicosia
Europe Direct Larnaca
Europe Direct Pafos
Europe Direct Limassol
SciCo Cyprus
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - The Fun Side of Science
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Παραμυθίες
Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων
Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
ENGINO LTD
NIPD Genetics
Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου
Δήμος Λευκωσίας
Γ.Δ. ΕΠΣΑ
Viken Tavitian (Vikexplaratorium)

No comments:

Post a Comment